Problemy komunikacyjne zanotowane w autorskim badaniu z 2001r. w TUiR „Warta” O/Szczecin


Autor: Maciej P. Krzystek – socjolog komunikacji i mass mediów      Funkcja informacyjna przedsiębiorstwa niegdyś związana z bieżącą działalnością oraz poszukiwaniem źródeł obniżki kosztów bądź zwiększenia wydajności, dzisiaj jest jednym z głównych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. W badanym przedsiębiorstwie strategiczne zarządzanie informacjami nie istniało, m.in. z powodu, iż informacje postrzegane  były w postaci fragmentarycznej i … Czytaj dalej Problemy komunikacyjne zanotowane w autorskim badaniu z 2001r. w TUiR „Warta” O/Szczecin

Komunikacja Wewnętrzna w Organizacjach [abstrakt]


  Autor: Maciej P. Krzystek – socjolog komunikacji i mass mediów  Jedną z właściwości człowieka jest odczuwanie potrzeb, które wywołują u ludzi działania zmierzające do ich zaspokojenia lub wygaszenia. Człowiek, dążąc do zaspokojenia swych potrzeb, odbiera rozmaite bodźce pochodzące z otaczającego świata, co można nazwać procesem komunikacyjnym. Nadawcą komunikatów w postaci bodźców jest otoczenie, człowiek zaś … Czytaj dalej Komunikacja Wewnętrzna w Organizacjach [abstrakt]

Intranet, czy komunikacja wewnętrzna (?)


Autor: Maciej P. Krzystek – socjolog komunikacji i mass mediów   Zacznijmy od etymologii i rozbierzmy najpierw na czynniki termin „Intranet”. „Intra” oraz „Intro” są to przedrostki, które wzięto z łaciny od starołacińskiego „Interus”, co znaczy: do środka. Czyli po naszych starożytnych kuzynach, indoeuropejskim ludzie zwanym Latynami, mamy np. Introwertyk (osoba koncentrująca się do wewnątrz, do … Czytaj dalej Intranet, czy komunikacja wewnętrzna (?)

Komunikacja wewnętrzna a Public Relations


Zarządy firm czy też organizacji, tak rządowych jak i pozarządowych powinny sobie wreszcie uświadomić, że czynnikiem najsilniej motywującym ludzi w pracy jest dobra atmosfera pracy. Komunikacja tam opiera się na żywym słowie, ale również na informacji odbieranej z mowy ciała. Informacja nadawana przez żywą istotę zawsze niesie ze sobą obok treści, ładunek (zabarwienie) emocjonalny. Wszystkie … Czytaj dalej Komunikacja wewnętrzna a Public Relations