Lęk i autorytaryzm- źródło wszystkich współczesnych polskich nieszczęść. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu (prof. Joseph LeDoux i prof. Robert Altemeyer)

Lęk„Lęk”, tytuł oryginalny: “Anxious. Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety”, to książka wydana w październiku 2017 roku w Polsce (w 2015 roku w USA). Wyjaśnia najbardziej palące kwestie zdrowia psychicznego, wskazując naukowe podstawy zaburzeń strachu i lęku.

Zaburzenia lękowe dotykają milionów osób na całym świecie, stanowiąc jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowia psychicznego, ale w Polsce jest to główna cecha narodowa determinująca wszystkie nasze nieszczęścia od tysiąca lat, czyli od momentu utraty wolności i niezależności przez naszych słowiańskich przodków. Czytaj tutaj i tutaj.
Prof. Joseph LeDoux, który wraz z członkami swojego laboratorium przoduje w badaniach, zmierzających ku zrozumieniu i skutecznemu leczeniu lęku, w niniejszej książce (którą udostępniłbym tu zainteresowanym za darmo, wersja elektroniczna, 700 stron, jednak WordPress nie pozwala na zamieszczanie plików epub/mobi w których ten e-book jest przez wydawcę zapisany), która wyjaśnia całą gamę zaburzeń, ich pochodzenie, a także odkrycia, które mogą przywrócić zdrowie cierpiącym na nie osobom.
Przełomowa teza LeDoux głosi, że dotąd myśleliśmy o strachu i lęku w niewłaściwy sposób. Nie są one, jak sądzono dotychczas, wrodzonymi, spuszczonymi z mózgowej smyczy stanami, ale gromadzonymi przez nas doświadczeniami poznawczymi. Leczenie zaburzeń lękowych musi uwzględniać zarówno ich świadome przejawy, jak i leżące u ich podstaw nieświadome procesy neuronalne.

Książka jest do nabycia (74,93 zł) u polskiego wydawcy w Copernicus Center Press w języku polskim w tradycyjnej papierowej formie lub jako e-book w plikach epub/mobi.

Spis treści:
Wprowadzenie. Neurobiologia bliżej codzienności
Przedmowa
1. Zawiły związek strachu z lękiem
2. Mózg emocjonalny przemyślany na nowo
3. Życie jest niebezpieczne
4. Mózg obronny
5. Czy odziedziczyliśmy emocje po naszych zwierzęcych przodkach?
6. Problem świadomości
7. To coś osobistego: jak pamięć wpływa na świadomość?
8. Czując to: świadomość emocjonalna
9. Czterdzieści milionów mózgów pełnych lęku
10. Zmieniając mózg przepełniony lękiem
11. Terapia: nauka płynąca z laboratorium
Przypisy, Bibliografia, Indeks

Ref.:
To niezwykle ambitna, prowokacyjna, wyzywająca i ważna książka. Opisując najnowsze odkrycia neuronauki, LeDoux wyjaśnia źródła, naturę i wpływ strachu oraz zaburzeń lękowych. – „Psychology Today”

LeDoux poddaje w wątpliwość dotychczasowe poglądy, wskazując, jak myśleć inaczej o mózgowych źródłach strachu i zaburzeń lękowych. – „Science”

LeDoux wskazuje jak najnowsze badania nad mózgowymi podstawami lęku przekładają się na nowe podejście do leczenia zaburzeń psychicznych. – „Nature”

«Lęk» otwiera przed czytelnikami nowe światy myślenia i odczuwania. – „Publishers Weekly”

Joseph LeDoux jest amerykańskim neuronaukowcem, profesorem Uniwersytetu Nowojorskiego, dyrektorem Instytutu Mózgu Emocjonalnego i Instytutu Badań Psychiatrycznych im. Nathana S. Kline’a. Autorem wielu książek, m.in. „Mózg emocjonalny” oraz „Synaptic Self”. Jest także wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów rock’n’roll’owego zespołu The Amygdaloids, z którym wydał płyty takie jak „All in Our Minds”, „Theory of My Mind” oraz „Anxious”. 😉

The Amygdalae (dwa ciała migdałowate – ośrodek mózgowy – część układu limbicznego) w 5 minut. There are two of them, and what each does is determined by sex.

The Emotional Brain. Joseph LeDoux

Drawing on the latest research from NYU’s Center for Neural Sciences, LeDoux, a professor of science at the Center and the author of The Synaptic Self and The Emotional Brain, looks at fear and anxiety as products of conscious experiences as well as of the brain’s non-conscious processes, a duality that suggests successful treatment calls for both new drugs and fresh methods of psychotherapy. LeDoux’s lucid explanations are at once a fascinating glimpse of how brains work and a source of hope for the millions suffering from anxiety and related disorders.

Inne nazwiska polecane w tym temacie:
• “The Emotional Life of Your Brain” by Richard Davidson;
• Prof. Robert Morris Sapolsky;

 

Z lęku, strachu, niepewności jutra, socjo-ekonomiczno-politycznego zniewolenia przez ostatnie tysiąc lat nasz słowiański lud popadł w niepoczytalność psychiczną, w zaburzenia mentalne, w aberrację intelektualną i emocjonalną. Słyszymy coraz częściej od własnych rodaków o reptalianach, płaskiej Ziemi, Anunakach z Sumeru mających dać ludziom swoje DNA. Widzimy na ulicach W-wy wielotysięczne tłumy rodaków z czołowym hasłem „My chcemy Boga” (chodzi o żydowskiego boga z Palestyny JaHwE). Ludzie tacy nie są w stanie już myśleć i działać racjonalnie. Kompleksy i lęk wyznaczają u nich codzienne błędne decyzje i tworzą fałszywe opinie ignorantów o życiu i świecie. Stąd Polska jest wypełniona w 30% turbo-katolikami, dalej kilka procent turbo-Lechitami i wielką masą jamochłonów (jakieś 60%) – to ci, co za jedyny cel w życiu mają, by jednym otworem skonsumować i drugim otworem wydalić. Całość daje nam 99,9 % lemingów. Do pozostałego jednego promila (0,1%) naszej sponiewieranej i schorowanej polskiej populacji zaliczam doktoranta Dawida Myśliwca, którego film na YouTube
pod tytułem „Dlaczego ludzie wierzą w „głupoty””, gorąco tutaj polecam:

 

Posługując się więc ustaleniami „twardej”, poważnej, interdyscyplinarnej nauki jaką jest „neuroscience”, zakończę tę notkę konstatacją, iż

Lęk jest ceną, którą ludzie (jako gatunek) płacą za wolność wyborów

czyli (innymi słowy), płacą za świadomość i pamięć o swoich porażkach i złych doświadczeniach. Źródłem problemów jest świadome doświadczanie lęku, które jest punktem stycznym jednostki i zmienionego funkcjonowania mózgu. Dlatego Polacy, ci żałośni lunatycy, by uciec od lęku akceptują kogoś obcego, kogoś z zewnątrz, który dokona za nich wyboru. Tym samym popadają, jako naród,  w zależność od obcych. Wpadają w niewolę agentów obcych interesów. To obcy dyktują im jak żyć, w co wierzyć, kiedy umierać. Lęk i strach wypełniają całe życie Polaka. Polak nie potrafi…, już nie chce żyć inaczej, jak tylko w niewoli…, ale i z uczuciem, że lęk jest wtedy mniejszy, a nawet z iluzją, że jest go brak.

Przykład: Adam Czeczetkowicz,”Strach wciąż rządzi Polską !”

 

 

Lekarz młodego pokolenia z Rzeszowa, Marek Skoczylas, na stany lękowe proponuje:

 

 

Autorytaryzm

W parze z opisanym powyżej lękiem, neurotycznością Polaków, wręcz kulturową historycznie traumą, tak – Polacy zbiorowo cierpią na zespół stresu pourazowego (ang. PTSD), mamy w Polsce do czynienia ze społeczno-politycznym zjawiskiem skłonności do silnej uległości względem autorytaryzmu. Emerytowany (obecnie) profesor psychologii na Uniwersytecie w Manitobie (Kanada) – Robert Anthony „Bob” Altemeyer (ur. 6 czerwca 1940) zaprojektował psychologiczny test i skalę dla prawicowego autorytaryzmu. Prowadził badania nad autorytaryzmem, identyfikując psychologiczny charakter autorytarnych wyznawców i autorytarnych przywódców. Jego badania koncentrowały się na tym, kim są naśladowcy (followers), jak się nimi stawali, jak myślą i dlaczego są z kolei tak posłuszni swym przywódcom i agresywni do ludzi z zewnątrz ich sekciarskiego kręgu. Jego badania zostały udokumentowane w książce „The Authoritarians”. Tutaj: TheAuthoritarians, do ściągnięcia i czytania za darmo (j. angielski wykładu). Wiedzę tę można z powodzeniem ekstrapolować, dlaczego polscy żydo-katolicy od lat głosują na wodza Kaczyńskiego i są tak agresywni wobec ludzi z każdej innej opcji społeczno-politycznej. Jak braknie Kaczyńskiego, to znajdzie ich i zagospodaruje inny, nowy guru, któremu ślepo zawierzą swe życie, losy swych dzieci i kraju. Jak życiowo bezradni, pełni lęku względem swego przodownika, całkowicie bezwolni i zahipnotyzowani członkowie psycho-zależnej i destrukcyjnej sekty. Przed wojną był kult wodza Piłsudskiego, po transformacji ustrojowej w latach 90’ był kult Wałęsy. Jeden i drugi okazał się być płatnym sługusem tajnej policji pracującej nad spacyfikowaniem ludności w okupowanym polskim kraju.

 

Prawicowy autorytaryzm (ang. right-wing authoritarianism, RWA) jest w psychologii miarą będącą zespołem cech autorytarnych i konserwatywnych. Prof. Altemeyer wiąże to przede wszystkim z tendencją tych ludzi do uprzedzeń. Autorytarną uległość określa jako wysoki stopień podporządkowania się autorytetom. Może do nich należeć władza bądź inne autorytety usankcjonowane w danej społeczności. Osoby takie podporządkowują się wpojonym przez środowisko wychowawcze „wartościom”, głoszonym przez wspomniane autorytety. Przyjmują je posłusznie, stroniąc od własnego namysłu nad otrzymywanymi treściami, nawet jeśli chodzi o treści wewnętrznie sprzeczne (Altemeyer jako przykład podaje deklarowanie patriotyzmu i poglądów demokratycznych i jednocześnie nieuznawanie niektórych praw obywatelskich, Bill of Rights), uznając poglądy głoszone przez autorytet, „z automatu” za nieomylne. Skłonni są zaufać osobom ogólnie niegodnym zaufania, jeśli usłyszą od nich to, co chcą usłyszeć, co od urodzenia słyszeli w swych środowiskach wychowawczych. Potrzebują narzuconej przez innych struktury, wykazują tendencję do religijności i wysoki poziom sekciarstwa, tzw. z ang. trybalizmu (plemienności). Poruszają się w obrębie społeczeństwa zwykle wśród osób o podobnych czy identycznych poglądach, wobec czego rodzi się w nich przekonanie, że są to poglądy powszechnie występujące w społeczeństwie. Uznają przez to wyższość moralną i nieomylność osób o tych poglądach, w tym również siebie samych. We własnej opinii są bardziej moralni, bardziej uczciwi niż inni ludzie. W podtrzymaniu tego poglądu pomaga im religijność, oferująca niekiedy łatwe dla nich sposoby rozgrzeszenia.

Autorytarną agresję definiuje Altemeyer jako zgeneralizowaną agresywność, która kierować się może przeciwko różnym osobom, nakłada jednak ograniczenie: musi być ona usankcjonowana przez autorytet. Taka agresja i wrogość kierują się głównie ku członkom grup innych, niż ta, do której należy jednostka odczuwająca wrogość, zwłaszcza grup uznawanych jako zagrażające, niespełniające standardów uznawanych przez grupę obejmującą jednostkę, wyznających inny system „wartości”, stanowiących zagrożenie dla wartości wyznawanych przez daną grupę. Chodzi zwykle o mniejszości, właściwie każdego rodzaju. Poproszeni o ferowanie wyroków, wykazują surowość i poznawcze ograniczenie, podobnie jak w eksperymencie nawiązującym do słynnych badań Milgrama. Optują za twardą, wręcz represyjną kontrolą społeczną. Ich skłonność do włączania się w prześladowania może objąć również członków własnej grupy. Osoby takie silniej reagują na zagrażające bodźce. Co więcej, zagrożenia sprawiają, że osoby takie stają się jeszcze bardziej autorytarne. Strach wzmaga w nich agresję. Przez konwencjonalizm prof. Altemeyer rozumie wysoki stopień przywiązania do konwencji społecznych, co oznacza przywiązanie do norm społecznych i reżimowych „wartości”. Osoby takie zazwyczaj prezentują konserwatywne poglądy na ekonomię, a ich poglądy polityczne sytuują ich na tzw. prawicy. W większym stopniu chcieliby ograniczenia wolności wypowiedzi, zgromadzeń i prasy w porównaniu do osób o podejściu anarchistycznym. RWA negatywnie koreluje z otwartością, dodatnio zaś z sumiennością i ekstrawersją. Uważa się jednak, że RWA nie mierzy cech osobowości, charakteryzuje się bowiem na to zbytnią zmiennością, podatnością na wpływy otoczenia, mierzy raczej postawy społeczne danej jednostki. Prawicowy autorytaryzm w niektórych krajach (Czechy) częściej występuje u mężczyzn. W innych (USA) nie przedstawia różnic związanych z płcią. Nie zależy natomiast od statusu społecznego.

Zatem lęk i uległość autorytarna definiują Polaków i wyznaczają ich osobistą przyszłość oraz przyszłość naszego umęczonego nadwiślańskiego kraju. Jak widać każde przeznaczenie ma swoje twarde rodowe korzenie.

Polska jest nie tylko kobietą,

 jest bezbronną sprzedajną zdzirą.

 Naiwną i zagubioną jak dziecko we mgle.

 Czystym okazem ofiary,

która cierpliwie czeka na swych kolejnych oprawców,

by przeznaczenie udręczenia mogło się wypełniać bez końca. – Sydnej, 2011 rok

 

Polska od zawsze miała wielu wrogów, gdyż na pochyłe drzewo byle koza wskoczy. Jednakże największym wrogiem Polaków była zawsze i jest nadal…
I G N O R A N C J A !!! – Sydnej, 2010 rok
Polska, którą dziś tworzymy,
jest wyłącznie produktem naszej polskiej mentalności.
Każda zmiana w Polsce, bez zmiany tej mentalności, niczego nie zmieni.
Polski nie da się zreformować bez zreformowania nas.
Jeśli chcesz w Polsce zobaczyć zmianę, zmień rodaku najpierw siebie sam. – Sydnej, 2012 rok
Od dawna powtarzam, że Polska nie tylko jest kobietą,
ale kobietą z typowym syndromem maltretowanej żony – Rafał Ziemkiewicz, W-wa, 2014 rok

 

 

5 uwag do wpisu “Lęk i autorytaryzm- źródło wszystkich współczesnych polskich nieszczęść. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu (prof. Joseph LeDoux i prof. Robert Altemeyer)

  1. Pingback: Komunikacja wewnętrzna a Public Relations | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

  2. Elon Musk (ten od elektrycznych baterii i samochodów marki TESLA oraz rakiet międzyplanetarnych X-Space) ostrzega przed AI – Sztuczną Inteligencją. Prace globalistów są zaawansowane nad stworzeniem bio-cyborgów, czyli komputerowa kora mózgowa będzie dołączona do naturalnej kory mózgowej. Taki implant bio-techniczny, przed którym przestrzega Musk. Wywiad video z września 2018:

    Polubienie

  3. Pingback: Na starcie: Do znajomego forumowicza… | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s