Żydowski Konsul Generalny RP informuje w sprawie Wyborów 2011 w Polsce

Miliony Polaków rozsianych po całym świecie mają możliwość głosowania tylko na jeden jedyny Okręg… Warszawski, co tylko pokazuje jak ważne są listy krajowe w obecnym systemie wyborczym.

wybory2011

Kandydaci nie posiadający takowych list są już na starcie wyeliminowani przez ten bandycki system.
Mała grupa osób, mała partia, nie mają szans na pozyskanie listy krajowej, szczególnie jeśli PKW bezczelnie i kryminalnie sabotuje wysiłek wyborczy, jak to było np. w przypadku Nowej Prawicy w tym roku.

—– Original Message —–
From:Gromann Daniel
To:Konsulat Generalny RP w Sydney
Sent: Friday, September 23, 2011 12:31 AM
Subject: Wybory do Sejmu i Senatu RP

Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączeniu, do Państwa wiadomości, Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 19 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 19 oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 44 (na kandydatów z tych okręgów będą mogli głosować obywatele polscy mieszkający za granicą). -to jest kilka ładnych milionów ludzi [dop. autora]

Uprzejmie przypominam, że zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać:

– Najpóźniej do poniedziałku 26 września 2011 r. w przypadku głosowania korespondencyjnego
(do godz. 16.30 czasu sydnejskiego w przypadku wnoszenia zgłoszenia do konsula lub do godz. 24.00 czasu polskiego w przypadku korzystania z aplikacji internetowej);

– Najpóźniej do czwartku 6 października 2011 r. w przypadku głosowania osobistego
(do godz. 16.30 czasu sydnejskiego w przypadku wnoszenia zgłoszenia do konsula lub do godz. 24.00 czasu polskiego w przypadku korzystania z aplikacji internetowej).

Aplikacjainternetowa pozwalająca na samodzielne dokonanie zgłoszenia do spisu wyborców jest dostępna pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl . Uprzejmie zachęcam osoby zainteresowane do skorzystania z tej formy zgłoszenia do spisu wyborców.

Wnioski o wpisanie do spisu wyborców można również składać do Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

Pocztą na adres: Consulate General of the Republic of Poland,10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025

Telefonicznie na numer: (02) 9363 9816

Faksem na numer: (02) 9327 2216

E-mailem na adres:sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Na powyższy adres e-mail (sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl) proszę również kierować wszelkie ewentualne zapytania dotyczące wyborów.

Z poważaniem,

Daniel Gromann

Konsul Generalny
Consulate General of the Republic of Poland in Sydney
10 Trelawney St
Woollahra, NSW 2025
Australia
tel. + 61 2 9363 9816
fax + 61 2 9327 2216
http://www.sydney.polemb.net

Przejrzałem te przesłane przez konsula listy wyborcze i w zasadzie nie mam na kogo głosować. Ale żeby nie przyłożyć ręki do polskiego nieszczęścia i zrobić wszystko co mogę, by nikt z „bandy czworga” w parlamencie się nie znalazł, będę wybierał z pomiędzy osób zestawionych na dwóch poniższych listach:

Lista nr 6; Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 — Komitet Wyborczy PPP – Sierpień 80
1. JANISZEWSKA Magdalena Anna, politolog, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
2. KANIA Bogdan, kolejarz, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
3. BIELIŃSKA Katarzyna Helena, politolog, zam. Bytom, nie należy do partii politycznej.
4. LANCMAN Krzysztof Zbigniew, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
5. STRZEŻEK Jan, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
6. ŁUCZYCKI Michał Paweł, prawnik, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
7. ZIELENIEWSKI Rafał Roman, fizyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
8. ZACHERT Katarzyna Magdalena, nauczyciel wychowania przedszkolnego, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
9. FELIKSIAK Wiesław Marian, zarządca nieruchomości, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
10. KRAKOWIAK Henryk, inżynier telekomunikacji, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
11. MAGIERSKI Kazimierz, technik instalacji sanitarnych, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
12. CICHOŃ Henryka, ekonomistka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
13. STASIAK Tadeusz, inżynier mechanik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
14. PIRIM Krzysztof Tomasz, agent ubezpieczeniowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
15. NIEWIADOMSKI Adam Andrzej, elektryk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
16. TRZEBIŃSKI Jan, elektrotechnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
17. WÓJCIK Daria Małgorzata, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
18. MAKUSZYŃSKA Marta, farmaceutka, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
19. CZERSKI Kamil Marcin, informatyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
20. SZYMAŃSKI Robert Stefan, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
21. MALANGIEWICZ Małgorzata, pedagog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
22. ANDZIAK Henryk Sebastian, kierowca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
23. SOBCZAK Małgorzata Hanna, technik architektoniczno – budowlany, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
24. DĄBROWSKI Władysław Henryk, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
25. JAKUBOWSKI Dawid Witold, historyk, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.
26. GAWŁOWSKA Justyna Maria, sprzedawca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
27. ŁUBOWSKA Dorota Elżbieta, ekonomistka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
28. BELKA Barbara, kucharka, zam. Warszawa, członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.

Lista nr 2; Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza — KW Polska Jest Najważniejsza
1. PONCYLJUSZ Paweł Janusz, poseł, zam. Warszawa, członek PJN
2. OKSIUTA Krzysztof Roman, politolog, zam. Słupno, członek SKL
3. MATYJASIAK Wojciech Robert, ekonomista, zam. Warszawa, członek PJN
4. JARA Adriana Łucja, technik informatyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
5. KOBYLIŃSKI Ernest Jerzy, student, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
6. KLIMASZEWSKI Bartosz Kazimierz, dziennikarz, zam. Warszawa, członek PJN
7. RAFFINETTI Tymoteusz Mateusz, student, zam. Warszawa, członek PJN
8. LASKOWSKI Rafał Gabriel, politolog, zam. Warszawa, członek PJN
9. PEDA Marek Dominik, politolog, zam. Warszawa, członek PJN
10. RESZKA Wojciech, ekonomista, zam. Warszawa, członek PJN
11. REJDYCH Aleksander Piotr, student, zam. Warszawa, członek PJN
12. LUKASEK Natalia Klaudia, doradca klienta, zam. Warszawa, członek PJN
13. JABŁOŃSKI Tomasz Robert, kucharz, zam. Warszawa, członek PJN
14. IWANOWSKA Bożenna, technik elektronik, zam. Warszawa, członek PJN
15. SMOCZYŃSKA Agnieszka Joanna, tłumacz, zam. Warszawa, członek PJN
16. POMIANOWSKI Antoni, animator kultury, zam. Warszawa, członek PJN
17. WOJTIUK Karolina Justyna, specjalista d/s bankowości, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
18. KACZOROWSKI Marcin Bogumił, lektor języka angielskiego, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
19. STELMASZEWSKA Grażyna Jolanta, policjant, zam. Płock, członek PJN
20. MŁODZIANKA Justyna Magdalena, bankowiec, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
21. KARPETA Joanna Izabella, menadżer, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
22. WÓJCIK Marcin, menadżer, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
23. DĄBROWSKI Jan, doradca ubezpieczeniowo-inwestycyjny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
24. SOSNOWSKI Stanisław Antoni, ekonomista, zam. Warszawa, członek PJN
25. PIECYK Stanisław, emeryt, zam. Pruszków, nie należy do partii politycznej.
26. SZTYK Małgorzata, fizykoterapeuta, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
27. KULPA Henryk, kierowca, zam. Warszawa, członek PJN
28. KWIATKOWSKA Danuta, technik ekonomista, zam. Warszawa, członek PJN
29. BOHDANOWICZ Katarzyna Anita, tłumacz, zam. Warszawa, członek SD.
30. BUJALSKI Władysław Paweł, technik mechanik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
31. KWAŚNIEWSKA Agnieszka Maria, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
32. JASTRZĘBSKI Roman, doradca finansowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
33. KOWALSKI Marcin Robert, politolog, zam. Sielec PGO, członek PJN

Do senatu mam do wyboru z pośród tylko czterech osób, ale każde wskazanie pośród nich napawa mnie niechęcią, co robić? Oddać nieważny głos? …wydaje mi się to być bez sensu. Zostaje więc tylko:

2. IZBAN Włodzimierz, artysta muzyk, zam. Warszawa; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — Komitet Wyborczy PSL; nie należy do partii politycznej.

albo

3. KRZEKOTOWSKI Jerzy Wojciech, prawnik, zam. Warszawa; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego — KWW Jerzego Krzekotowskiego; członek SD.

Dla tych, co słusznie skarcą mnie tym powyższym wyborem przypominam, iż jeśli nie oni, to zostają tylko listy „bandy czworga” + lista Palikota.

Najlepiej więc byłoby unieważnić te wybory, ale moim zdaniem, dopóki UPR i jej podobne ANTYSYSTEMOWE ugrupowania nie będą miały wciąż swoich list krajowych, to w Polsce nigdy się nic na lepsze nie zmieni. Polskę czeka zatem dalszy ohydny proces syjonizacji, a Polaków dalsza mizerna wegetacja, dyskryminacja i pauperyzacja. Sytuacja jest gorzej niż tragiczna!!! To cicha cywilna śmierć narodu!!!

Polacy potrzebują natychmiastowego przełomu, by przetrwać jako naród, gdyż następne pokolenia będą już tylko bio-masą, jak drób hodowlany na żydołacką kolację. Jednak zamiast upragnionego przełomu widać na społecznym horyzoncie tylko hodowlane zasieki. Słowiańskie plemię poszło cicho na hodowlaną rzeź. Żyją tak jak żyd zezwoli, żyją tylko jak żyd pozwoli.

Pan Roman Buszko przysłał do rodaków tych kilka słów z Harare (Zimbabwe):

Spójrz moja Polsko, jam syn Twój skuty

w łancuchy kłamstwa, w kajdany skruchy,

lecz duch mój wolny, lecz myśl ma żyje –

tego już we mnie nic nie zabije!

Spójrz moja Polsko – spętane dłonie,

w sercu mym jednak wciąż prawdy płomień.

Choć w krucyfiksu śmierci uściskach, wolność odzyskasz!

Wolność odzyskasz, wolność odzyskasz…

Spójrz moja Polsko, jak świat zepsuty

klęka przed Żyda przegniłym trupem;

wierzy w niebiańskie wieczne ułudy!

A wciąż nie widzi: fałszu, obłudy…

Spójrz moja Polsko, zza krat Cię wołam!

Nędza, zniewaga, wyzysk dokoła…

Imię Twe jednak na moich ustach:

nie zmieni tego święta rozpusta!

Spójrz moja Polsko, imię Twe depczą

ci co od wieków herb Twój kaleczą.

Najszlachetniejszych więzią Twych synów,

mordując dusze Twoją słowiańską

myśląc, że będziesz wciąż chrześcijańską…

 

Jedna uwaga do wpisu “Żydowski Konsul Generalny RP informuje w sprawie Wyborów 2011 w Polsce

  1. Pingback: Jak Kosher-Polonia promuje się polskim kosztem | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s