Wybory 2011 – Prezentacja kandydata do sejmu z Okręgu nr 41(Szczecin) z ramienia Unii Polityki Realnej

Lista nr 10

Biogram i postulaty wyborcze:

2 Maciej P. Krzystek – lat 39, socjolog niezależny, edukator społeczny, bloger, były kurator sądowy w Polsce, trener pracy socjalnej (community welfare) w Australii, specjalista w dziedzinie nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiował również prawo, ekonomię oraz systemy automatyczne. Na przełomie 2001/2002 r. prowadził badania komunikacji wewnętrznej na grupie pracowników szczecińskiego Oddziału TUiR „Warta” SA. Polski dysydent kulturowy, potomek rycerzy Radwanitów herbu chorągwie. Aktywny obserwator absurdów życia społecznego. Prekursor biologiczno-historycznej socjologii krytycznej. Jest członkiem General Social Care Council w Wlk. Brytanii. Od 2004 r. mieszka w Sydnej (Australia), gdzie pracuje jako wolny strzelec (freelancer) dla szeregu lokalnych organizacji non-profit w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych (sustainable community development).

Podziela konserwatyzm światopoglądowy jako fundament życia gospodarczego opartego na regulowanym antymonopolowo wolnym rynku, gdzie biurokracja aparatu państwa ograniczona jest do minimum (minarchizm i społeczna homeostaza).

 

Jego postulaty konieczne dla Polski dzisiaj:

1. Powołać międzynarodowy trybunał dla osądzenia żydowskich zbrodni dokonywanych na narodzie polskim. Uznać funkcjonariuszy PRL za zbrodniarzy ludobójczego systemu na równi z nazizmem – „gruba kreska” Mazowieckiego zostanie usunięta w ten sposób, a cała żydobolszewia ucieknie z Polski sama. Trybunał w Hadze ma ich ścigać po całym świecie.

 

2. Zreformować ustrój państwa, by system parlamentarny był efektywny. Należy oddzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej poprzez oddanie rządu w ręce prezydenta. Najlepiej zaś ustanowić republikę prezydencką. Chodzi oto, by:

a) rząd (czyli premier) nie był wybierany przez Parlament,

b) włączyć Prokuratora Generalnego w podległość Parlamentowi, by był on wybierany tylko przez Sejm. Prokurator Generalny podległy tylko pod Parlament;

c) dokonać pełnej rekonstrukcji kadrowej i prawnej w wymiarze sprawiedliwości.

d) lichwę (pieniądz na procent jako towar) z obecnego systemu finansowego uczynić nielegalną, zostawić jedynie transakcyjną (informacyjną) funkcję pieniądza.

e) minarchia w oparciu o demokrację bezpośrednią i homeostaza społeczna stały się obowiązującym modelem ustrojowym.

 

3. Wyjść z patologicznych struktur „superpaństwa” Unii Europejskiej, ale pozostać w Układzie z Schengen. Wyjść z NATO i ogłosić NEUTRALNOŚĆ Polski.

 

4. Zjednoczyć Naród, wprowadzić spójność (kohezję), wokół:

a) prawdziwej tożsamości biologicznej i kulturowej, jaką jest historia i prawda o Słowianach, naszych przodkach. To nie jest tylko ostanie tysiąc lat, ale kilka tysięcy lat życia wolnej wspólnoty słowiańskiej na etapie klanowym/plemiennym, oraz wcześniejsze dziesiątki tysięcy lat w grupie etnicznej Euroazjatów (Ariów, (Indoeuropejczyków).

 

b) mądrości starożytnych z Bliskiego i Środkowego Wschodu (kolebki naszej cywilizacji Zachodu) zogniskowanej w filozofii starożytnych.

 

c) pracy inżynierów polskich, którym da się szansę budować polską gospodarkę i wprowadzać rozwiązania racjonalizatorskie.

 

Na tych trzech elementach (jak wyżej) trzeba jednoczyć naród:

 • słowiańsko/scytyjskiej tożsamości,
 • mądrości filozofów,
 • gospodarki inżynierów.

To są fundamenty zmian systemowych w Polsce, bez tego nic sensownego nie da się zbudować. Nie wprowadzając tych zmian nie można być uczciwie polskim posłem.

 

Ale jest i więcej:

5. Wprowadzić obowiązkową naukę języka angielskiego od 1 kl. szkoły podstawowej – bez tego Polacy są zdani na życie na marginesie obecnej cywilizacji;

W języku angielskim kumulowana jest dziś wiedza współczesnego świata. Bez j. angielskiego polska nauka nie ma szans na rozwój ani na zaistnienie. Bez j. angielskiego przeciętny Polak jest odcięty od samodzielnego przeszukiwania informacji, zdany jest więc tylko na polskie „autorytety” i na nikczemnych populistów. Polak musi sam sobie umieć wyrobić własne zdanie, ale jak ma sobie wyrabiać zdanie skoro jest odcięty od wiedzy, od informacji.

Dziś nawet Chińczycy mają już u siebie angielski jako język obowiązkowy w szkołach. Potęga Cywilizacji Zachodu jest w j. angielskim, ta potęga oparta jest na wiedzy. PRL i ZSRR nie były centrami cywilizacji, a rosyjski w polskich szkołach był językiem okupanta, nie światowej cywilizacji.

 

6. Wprowadzić do szkół nauczanie „etyki i moralności” jako filozofię moralności nauczaną przez filozofów;

Krótko, jak ten przedmiot wykładany jest w Australii. Prezentuje się 4 nurty uznane przez współczesną filozofię Zachodu za główne, oczywiście referując jako nadobowiązkowe całą resztę, i przerabia się tzw. scenariusze (sytuacje z życia) dyskutując odpowiedzi na życiowy problem decyzyjny w świetle każdego z tych 4 przeciwstawnych sobie nurtów. To uczy młodzież samodzielnego myślenia, poszerza horyzonty i uczy współżycia w społeczeństwie poprzez różne perspektywy. Nie ma żadnych dogmatów, „autorytetów”, ideologizowania, jest tylko rozsądek i dobra wola. Pokazywanie konsekwencji złych decyzji. Nauka myślenia, brania odpowiedzialności za swoje wybory. To fundament prawdziwej demokracji. Dzisiaj w Polsce, jak i wcześniej na świecie, zwalczany jest Kościół Katolicki, jednak w miejsce religii musi wejść filozoficzna etyka i moralność, inaczej będziemy mieli coś gorszego od religii – będzie satanistyczny nihilizm promowany zresztą obecnie przez ośrodki władzy z Zachodu. Powszechny kryzys wartości i upadłe moralnie społeczeństwa.

 

7. Usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie religijne symbole i religię ze szkół;

Tu nie chodzi o ateizm, tu chodzi o szacunek do wszystkich w sferze publicznej. Sprawy niepubliczne, które nie dotyczą wszystkich obywateli, czyli jaką kto wyznaje religię, jakiej jest orientacji seksualnej, jakie ma gusty i smaki, itd. powinny być sprawą indywidualną każdego z nas, czyli zejść do spokojnego życia prywatnego i w zaciszu tej prywatności kultywować swoje indywidualne konstytucyjne wolności. O tym mówi zasada państwa laickiego. Kraje rozwinięte nie mają z tym problemu i my też powinniśmy przestać być krajem wciąż rozwijającym się.

 

8. Uczynić z historii jeden z głównych przedmiotów od 1 kl. gimnazjum jako źródło socjologicznego spojrzenia na zagadnienia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;

Nauki ścisłe, czy w ogóle nauka, to nie ma być sztuka dla sztuki z pieniędzy podatnika, tylko działania ludzi podejmujących badania żywotnie istotne dla jakości życia tegoż społeczeństwa (narodu). Te służebne cele nauki nie mogą być realizowane, jeśli nie ma aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Bez znajomości dziejów ludzkich (z nauki historii), nie ma mowy o społeczeństwie obywatelskim. Powtarzane są te same błędy z przeszłości, lud popada w niewolę u możnych i nauka pracuje dla korporacji przeciw ludziom. Dokładnie taki czarny obraz mamy obecnie. Nie ma przyszłości przed narodem, który nie zna swej prawdziwej przeszłości.

 

9. Dofinansować i unowocześnić biblioteki publiczne przekształcając je w powszechne centra rozwoju wiedzy w każdym zakątku Polski. Rozwinąć ich sieć i bazę z dostępem do darmowego Internetu;

Wystarczy ograniczyć obecną rozrzutność. Pieniądze dziś są wręcz wyrzucane w błoto przez obecną biurokrację. Trzeba zatem ograniczyć biurokrację, a wydatki priorytetyzować. To, co dziś się dzieje z wydawaniem publicznych pieniędzy i zadłużaniem następnych pokoleń nadaje się do Trybunału Stanu. Centra wiedzy oparte na bibliotekach wg tej koncepcji powinny mieć najwyższy priorytet.

 

10. Anulować artykuły z kodeksu karnego pozwalające dzisiaj na represjonowanie przez sądy powszechne wolność wypowiedzi i publiczne prezentowanie poglądów. Należy uruchomić powszechną, wolną od represji, szeroką debatę publiczną w Polsce, nie tylko w sejmie.

Potrzebna jest więc w sejmie „pierwsza kadrowa”, która zbiera się w szeregach Unii Polityki Realnej, i liczy teraz na Wasze polskie głosy.

Ta „pierwsza kadrowa” ma za zadanie wypromować Ruch Przemiany Kulturowej w oparciu o oddolną działalność w terenie, pozarządowe organizacje społeczne, które są w każdym rejonie – wystarczy przekonać do akcji zarządy. To ma być ruch oddolny, który swą kroczącą masowością włączy do współpracy organizacje polityczne polskich prawych wolnościowców, narodowców i bierne dotąd apolityczne rzesze rodaków. Chcemy być Waszym politycznym ramieniem w parlamencie, które przedłoży pod głosowanie odpowiednie projekty ustaw, inaczej zostanie tylko żmudne zbieranie podpisów pod obywatelskimi projektami.

Głównie chodzi o rozprzestrzenianie słowa i idei konserwatywnej i wolnościowej, od człowieka do człowieka.

W Australii działa taki oddolny ruch i świetnie daje sobie radę ze zbiórką pieniędzy, organizowaniem się i publicznym medialnym wymuszaniem na politykach ich postulatów – tak działa demokracja w kraju rozwiniętym. Oblicze Polski i Polaków zmieni się tylko wtedy, kiedy zwalczymy powszechną ignorancję i powszechny kryzys wartości. Etyka i moralność muszą zastąpić powszechny pusty katolicki rytualizm.

 

11. Przeprowadzić gruntowną reformę i wymianę kadry w polskim wymiarze „sprawiedliwości” i polskim szkolnictwie uniwersyteckim – to są wciąż ostatnie bastiony stalinizmu;

Dziś mamy tam zakazane tematy na doktoraty, mamy zakazanych doktorów – to obraz polskiej „Nauki”. M. Krzystek pracując jako kurator sądowy, dostrzegając sądową patologię, zgłosił w 2003 roku projekt doktorski zreferowany przed uniwersytecką komisją Uniwersytetu Warszawskiego . Jednak wszyscy profesorowie w Polsce, potencjalni promotorzy, do teraz boją się podjąć ten temat doktoratu: „Socjopatologia organizacji otwartego systemu resocjalizacji na przykładzie działalności Sądu Rejonowego w Kielcach”. Temu projektowi towarzyszył przygotowany przez kandydata projekt zmian do Ustawy o Kuratorach Sądowych z dn. 27 lipca 2001 r., który złożony został w 2003 r. w biurze posła LPR oraz PiS (śp. poseł Gosiewski), niestety bez echa.

Jest już grupa ludzi skupiona wokół portalu www.nfa.pl która od lat postuluje zmiany w polskim systemie nauki. Ale są bezskuteczni, gdyż nie mają poparcia i odzewu ze społeczeństwa. To są naczynia połączone, nie zmienimy jednego okrawka społecznej patologii, jeśli nie zmienimy całej kultury, etyki i moralności w Polakach. To praca na pokolenia, ale dziś trzeba zacząć, nie zwlekać.

 

12. Przeprowadzić odnowę w Służbie Cywilnej. Odpolitycznić i powrócić do jej profesjonalnego charakteru wzorem z Wlk. Brytanii;

 

13. Wprowadzić obowiązek głosowania w wyborach powszechnych pod groźbą kary finansowej; Tak jest w Australii…, powinno być też i w Polsce.

 

To są postulaty uruchamiające oczekiwaną zmianę kulturową. W wyniku tej zmiany będziemy mieli do czynienia z innym rodzajem obywatela, który świadomy swych praw i obowiązków, nie omieszka zaprotestować, zorganizować się przeciwko ewentualnym próbom degenerowania sprawności państwa pro publico bono czy bezpośredniej demokracji ludzi mądrych.

 

 

 

9 uwag do wpisu “Wybory 2011 – Prezentacja kandydata do sejmu z Okręgu nr 41(Szczecin) z ramienia Unii Polityki Realnej

  • Dziękuję za wsparcie ;-)Ono jest bardzo potrzebne, gdyż poruszam sprawy fundamentalne dla dalszego bytu polskiego narodu. Takich zmian nie robi się w pojedynkę, ale z całym narodem.

   Polubienie

 1. Witam Cię Macieju.Mam pytanie pierwsze, czy herb odziedziczyłeś po mieczu, czy kądzieli?Twoje poglądy są ciekawe, ale chyba wychowując się w Polsce korzystałeś z przywilejów syna członka PZPR oraz ZOMO, Czy ojca też będziesz ścigał jako zbrodniarza? Wychowałeś się w tej złej Polsce i co było Ci tu tak źle? Jak możesz kandydować do sejmu, jeżeli mieszkasz w Australi i tak naprawdę nie wiesz jak tu jest,

  Polubienie

  • W bardzo nieuczciwy sposób zadała pani pytania imputując nieprawdę o moim ojcu. Zapewne wymyśliła pani te bzdurki sugerując się moim wiekiem, ale zapewniam panią, iż nie wszyscy ojcowie ludzi z mojego pokolenia byli funkcjonariuszami PRL, a tylko o funkcjonariuszach było w moim postulacie. Mam tu na myśli ludzi, którzy pełnili relatywnie nieliczne antypolskie funkcje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, głównie byli to ludzie z grupy żydowskiej, ORAZ nie mam tu na myśli Polaków, ok. 2 mln. szeregowych członków PZPR, którzy żadnych funkcji w tej zbrodniczej partii nie pełnili. Te dwie grupy ludzi trzeba chcieć i umieć rozróżnić. Polaków od anty-Polaków (żydów), którzy eksploatowali Polskę i jej zasoby naturalne na potrzeby zbrojeniowe Moskwy.Mój ojciec w PRL jako inżynier budował polską energetykę, pełnił też rolę kierowniczą Głównego Energetyka w jednym z rejonów energetycznych, więc oczywiście podpisać kartę członkowską PZPR musiał, skoro chciał doprowadzić prąd elektryczny do polskich domów. Chyba to nie zbrodnia, jak pani uważa? Dzięki takim jak on, nie musiała pani lub pani rodzice (jeśli jest pani młodego wieku) spędzać wieczorów przy lampkach naftowych. Później, kiedy Gierek ogłosił tzw. zielone światło dla polskiego rzemiosła, pokazał swoją przedsiębiorczość i otworzył swój mały rzemieślniczy zakład. Z jego produkcji Polacy mogli się dogrzewać grzejnikami w zimowe dni. Jako syn tzw. „prywaciarza” byłem raczej przez system PRL’u dyskryminowany, nie miałem żadnych wycieczek zakładowych, dziecięcych zabaw choinkowych, obiadów pracowniczych na stołówkach zakładowych, ani późniejszych uprzywilejowanych akcji pracowniczych z prywatyzowanych zakładów państwowych. Zatem widzi pani teraz, iż pisanie o rzekomych przywilejach syna członka PZPR, o czym była pani uprzejma napisać, jest jak kulą w płot. Odpowiadając dalej: nie musiałbym z Polski wyjeżdżać jeśli byłoby mi tam dobrze, to chyba oczywiste. Wraz ze mną wyjechały tysiące Polaków, to już trzeba liczyć nawet w milionach, którym też było w Polsce źle. Proszę spojrzeć niżej, na mapkę polskich czytelników tego blogu. Polacy czytają ten blog z 62 krajów, jesteśmy rozsiani po całym świecie, bo obecna Polska nam bardziej macochą, niż ojczyzną. Zatem ten patologiczny stan trzeba jak najszybciej zmienić, jak to zrobić jest w powyższym programie wyborczym. Wystarczy, że zagłosuje pani w wyborach na ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Wtedy zmienimy Polskę, lecz bez poparcia większości rodaków teraz, wiadomym mi jest, że będzie jeszcze gorzej. Mój wyjazd z kraju, tylko polepszył mi optykę patrzenia na sprawy polskie. Z dystansu (np. z Austraii) widzi się lepiej całość polskiego problemu. Szczególnie kontrastując to z życiem innych nacji. Poza tym ludzie mieszkający w Polsce i podłączeni nałogowo do matrixa, przekaziorów zakłamanych mediów, nie są w stanie już trzeźwo myśleć, są uśpieni w hipnotycznym transie chocholego tańca. Polska potrzebuje pomocy Polaków z zewnątrz. Identycznie było za II RP, to Polonia postawiła Polskę na nogi po zaborach. Śledzę na bieżąco sytuację w Polsce, rozmawiam z rodakami z Polski w blogosferze, mam ekspercką socjologiczną wiedzę o Polsce, czyli tę właściwą, by diagnozować problemy i postulować potrzebne zmiany. Żyłem wśród Was szmat czasu, znam Was lepiej niż się sami na sobie znacie.

   Polubienie

  • W naszej chrześcijańskiej cywilizacji herby i wszystko inne dziedziczy się po mieczu, więc oczywiście, że herb jak i nazwisko rodowe mam z linii męskiej.

   Polubienie

 2. Maksymalna porażkaElektorat Prawicy z list której kandydowałem w okręgu szczecińskim (nr 41), jest liczebnie na poziomie zbliżonym do elektoratu Niemców w Polsce: Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano35 169 głosów, z kilkunastu okręgów w Polsce, to jest 0,24%,Na listę nr 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka w okręgu nr 21 oddano 28 014 głosów, to jest 0,19%.Kandydaci z Mniejszości Niemieckiej oczywiście znaleźli się w polskim sejmie. Prawicy, która nie przekroczyła progu wyborczego 5%, w sejmie nie ma.

  Polubienie

  • Na poszczególne listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych:1) listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 4 295 016 głosów, to jest 29,89%,2) listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 315 393 głosy, to jest 2,19%,3) listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 1 184 303 głosy, to jest 8,24%,4) listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 1 439 490 głosów, to jest 10,02%,5) listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 1 201 628 głosów, to jest 8,36%,6) listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 oddano 79 147 głosów, to jest 0,55%,7) listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 5 629 773 głosy, to jest 39,18%,8) listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 9 733 głosy, to jest 0,07%,9) listy nr 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 151 837 głosów, to jest 1,06%,10) listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 35 169 głosów, to jest 0,24%,11) lista nr 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka w okręgu nr 21 oddano 28 014 głosów, to jest 0,19%.III.Następujące listy kandydatów na posłów spełniają warunki do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych: 1) listy zgłoszone przez komitety wyborcze partii, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego)– listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,– listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,– listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota,– listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,– listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

   Polubienie

 3. Pingback: Dziękuję tym 281. rodakom, którzy oddali swój głos na mnie i prezentowane przeze mnie poglądy | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s